Sisältöjulkaisija

null Pitkävaikutteisia insuliinianalogeja käsittelevä Fimean arviointi valmistunut

Pitkävaikutteisia insuliinianalogeja käsittelevä Fimean arviointi valmistunut

30.11.2012

Pitkävaikutteisia insuliinianalogeja käsittelevä Fimean arviointi valmistunut

Fimean arviointi pitkävaikutteisten insuliinianalogien hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta NPH-insuliineihin verrattuna tyypin 1 ja 2 diabeteksen hoidossa on valmistunut ja saatavilla Fimean verkkosivuilla.

Saatavilla on toistaiseksi tekstiversio arviointiraportista, joka julkaistaan Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa joulukuussa 2012. Lisäksi saatavilla on kooste arviointiraportin luonnoksesta julkisen kommentoinnin yhteydessä saadusta palautteesta sekä Fimean näkemyksiä usein esille nousseista kysymyksistä. Arviointiraportin englanninkielinen lyhennelmä sekä suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset potilastiivistelmät julkaistaan joulukuussa.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Pitkävaikutteisten insuliinianalogien ja NPH-insuliinien erot terveysvaikutuksissa ovat pieniä. Selkeää tutkimusnäyttöä insuliinianalogien paremmuudesta on lähinnä yöllisten hypoglykemioiden vähenemisestä. Muissa terveysvaikutuksissa (esimerkiksi pitkäaikaisverensokeri, vakavat hypoglykemiat, elämänlaatuvaikutukset) näyttö on puutteellista ja ristiriitaista, mistä johtuen on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä arvioitujen insuliinien eroista. Tämä korostuu erityisesti tyypin 2 diabeteksessa.

Terveysvaikutuserojen pienuus ja merkittävät erot valmisteiden hinnoissa vaikuttavat johtopäätöksiin kustannusvaikuttavuudesta. Ulkomaisten julkishallinnollisten toimijoiden tekemien selvitysten perusteella pitkävaikutteiset insuliinianalogit eivät todennäköisesti ole kustannusvaikuttavia hoitoja NPH-insuliinihoitoon verrattuna tyypin 1 diabeteksessa eivätkä etenkään tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Insuliinianalogien kustannusvaikuttavuudesta on julkaistu myös edellisestä poikkeavia tuloksia.

Insuliinihoidossa potilaat arvostavat hyvää hoitotasapainoa, diabeteksen liitännäissairauksien vähenemistä, vähäisiä haittavaikutuksia ja korvausjärjestelmän mahdollistamaa potilaille edullista hintaa. Myös mahdollisuus yksilölliseen insuliinihoidon suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeä.

Lue lisää:

Arviointiraportti ja sen liitteet:

Arvioinnit

Lisätietoja:

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Helena Kastarinen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3515

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.