Sisältöjulkaisija

null Pertutsumabin lisähyöty vähäinen varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa

Pertutsumabin lisähyöty vähäinen varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa

4.10.2018

Fimea on julkaissut arviointiraportin, jossa tarkastellaan rintasyöpälääke pertutsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin kohteena oli pertutsumabin uusi käyttöaihe varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa. Tämä käyttöaihe koskee potilaita, joilla taudin uusiutumisriski on suuri. Suuri uusiutumisriski viittaa tässä arvioinnissa syöpiin, jotka ovat edenneet imusolmukkeisiin tai kasvain on hormonireseptorinegatiivinen.  Pertutsumabi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä solunsalpaajahoidon ja toisen anti-HER2-lääkkeen, trastutsumabin, kanssa.

Tutkimusnäyttö pertutsumabin vaikutuksista tässä käyttöaiheessa perustuu pääasiassa yhteen satunnaistettuun tutkimukseen, jossa potilaat saivat trastutsumabin ja solunsalpaajan yhdistelmähoitoa eli standardihoitoa pertutsumabin kanssa tai ilman.  Potilaista, joiden tauti oli levinnyt imusolmukkeisiin, pertutsumabi-ryhmässä arviolta 90 % ja standardihoitoryhmässä 87 % oli elossa eikä syöpä ollut uusiutunut tai levinnyt (4 vuoden arvioitu IDFS-osuus). Hormonireseptoripositiivisten tai -negatiivisten kasvainten välillä ei ole oleellista eroa hoidon tehossa.

Yhden potilaan keskimääräiset lääkekustannukset listahinnoin ovat 76 000 euroa, kun potilas saa pertutsumabia standardihoidon ohella. Standardihoitoon verrattuna pertutsumabin potilaskohtaiset lisäkustannukset ovat keskimäärin 46 700 euroa. Mikäli 200 potilasta Suomessa vuosittain saisi standardihoidon lisäksi myös pertutsumabia, vuosittainen lisäkustannus olisi noin 9,3 miljoonaa euroa verrattuna siihen, että pertutsumabia ei käytetä tässä käyttöaiheessa.

Kokonaisuudessaan pertutsumabi-hoidon lisähyöty trastutsumabia sisältävään standardihoitoon nähden on vähäinen huolimatta siitä, että hoitoa kohdennetaan korkean uusiutumisriskin potilaisiin. Toisaalta uusiutumisriskin vähäiselläkin pienentämisellä on suuri merkitys hoidettaessa sairauksia, joissa potilasjoukko on suuri ja taudin leviämisen seuraukset ovat vakavia. Pertutsumabin vaikutuksia elossaoloaikaan ei voida vielä luotettavasti arvioida, koska tutkimuksen seuranta-aika on toistaiseksi liian lyhyt taudin kulkuun nähden.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 19.10.2018 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa -arviointiraportti (pdf)

Tiivistelmä arvioinnista (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p.029 522 3515
  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi