Takaisin edelliselle sivulle

Perinteisten psykoosilääkkeiden turvallisuus dementiaa sairastavilla vanhuksilla

Perinteisten psykoosilääkkeiden turvallisuus dementiaa sairastavilla vanhuksilla

27.11.2008

Perinteisten psykoosilääkkeiden turvallisuus dementiaa sairastavilla vanhuksilla

Euroopan lääkeviraston (EMEA) lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut ns. perinteisten psykoosilääkkeiden käytön turvallisuutta dementiaa sairastavien vanhusten käytösoireiden hoidossa.

Arvion perusteella on todennäköistä, että näiden valmisteiden käyttöön tässä potilasryhmässä liittyy pieni kuolleisuuden lisääntymisen riski. Perinteisiin psykoosilääkkeisiin1 kuuluu suuri joukko eri vaikuttavia aineita, joista ensimmäiset ovat olleet käytössä 1950-luvulta alkaen.

Vuonna 2005 vastaavanlainen havainto lisääntyneestä kuolleisuudesta todettiin uudemmilla ns. atyyppisillä psykoosilääkkeillä. Niiden havaittiin lisäävän kuolleisuutta noin 1–2 prosenttiyksikköä lumelääkettä saaneisiin verrattuna. Nyt tehdyn arvion mukaan ei voida päätellä, liittyykö perinteisiin psykoosilääkkeisiin tätä suurempi kuoleman riskin lisääntyminen. Riski on joka tapauksessa pieni eikä eri valmisteiden välisiä eroja ole mahdollista arvioida. Tämän vuoksi käytössä olevaa lääkitystä ei ole syytä vaihtaa valmisteesta toiseen. Potilaiden ei pidä tehdä omatoimisesti muutoksia lääkärin määräämään lääkitykseen. Nyt tehdyn arvion tulos ei ole täysin yllättävä. Esimerkiksi vuonna 2006 julkaistussa Alzheimerin taudin Käypä hoito -suosituksessa on jo huomioitu tämän riskin mahdollisuus.

CHMP suosittelee, että kaikkien perinteisten psykoosilääkkeiden tuoteinformaatioon lisätään varoitus lisääntyneestä kuolleisuudesta dementiaa sairastavilla vanhuksilla.

Lue lisää:

www.emea.europa.eu

Lisätietoja:

Kari Raaska, ylilääkäri, p. (09) 4733 4331

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. (09) 4733 4321

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

1Perinteisiin psykoosilääkkeisiin kuuluvat mm. haloperidoli, klooripromatsiini, klooriprotikseeni, levomepromatsiini, melperoni, perfenatsiini, tsuklopentiksoli

Jaa tämä sivu