Sisältöjulkaisija

null Pembrolitsumabin hoidolliset ja taloudelliset vaikutukset keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

Pembrolitsumabin hoidolliset ja taloudelliset vaikutukset keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

20.10.2017

Fimea on julkaissut arviointiraportin, joka käsittelee pembrolitsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa. Arvioinnin mukaan pembrolitsumabin hoidolliset vaikutukset ovat suotuisat platinapohjaiseen kemoterapiaan verrattuna. Vaikutukset näkyvät hoitovasteen saavuttamisessa sekä taudin etenemisen viivästymisenä ja kuolleisuuden vähentymisenä. Elossaoloaikaa koskevat tulokset ovat kuitenkin vielä keskeneräisiä, ja lisäksi tulosten tulkintaa hankaloittaa merkittävä taudin etenemisen jälkeinen hoitojen vaihtuminen (crossover) sekä seuraavien hoitolinjojen vaikutus.

Hoidon kustannukset ovat erittäin korkeat. Mikäli pembrolitsumabia saa ensilinjan hoitona noin 130 uutta potilasta Suomessa vuosittain käyttöaiheen mukaisesti, ja ensilinjan hoito kestää keskimäärin 15,5 kuukautta, vuosittaiset (ensimmäisen ja toisen hoitolinjan) lääke- ja annostelukustannukset ovat arvion mukaan noin 22,2 miljoonaa euroa. Jos sama potilasmäärä hoidettaisiin muilla jo käytettävissä olevilla hoitovaihtoehdoilla, kustannukset olisivat 6,3 miljoonaa euroa eli vuosittainen budjettivaikutus olisi suurimmillaan 15,9 miljoonaa euroa.

Potilasmäärä ja hoidon kesto ovat epävarmuustekijöitä, joilla on oleellinen vaikutus budjettivaikutusarvioon. Mikäli ensilinjan pembrolitsumabihoidon kesto olisi 15,5 kuukauden sijaan 6,8 tai 10,3 kuukautta, vuosittainen budjettivaikutus olisi vastaavasti yllä mainittua pienempi, enimmillään noin 3,1 tai 8,0 miljoonaa euroa.

Monissa kansainvälisissä suosituksissa ensilinjan pembrolitsumabihoidon enimmäiskesto on rajattu kahteen vuoteen. Lisäksi hoidon edellytyksenä on monissa maissa huomattava lääkkeen hinnanalennus, jotta hoitoa voidaan pitää kustannusvaikuttavana.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 10.11.2017 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.