Sisältöjulkaisija

null Pembrolitsumabi ja nivolumabi: toistaiseksi ei näyttöä eroista keuhkosyövän hoidossa

Pembrolitsumabi ja nivolumabi: toistaiseksi ei näyttöä eroista keuhkosyövän hoidossa

5.10.2016

Fimea on julkaissut arviointikoosteen syöpälääke pembrolitsumabin hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista ei-pienisoluisen PD-L1-positiivisen keuhkosyövän hoidossa.  Pembrolitsumabi on PD-1-vasta-aine, joka aktivoi elimistön omaa immuunijärjestelmää. Kesäkuussa 2016 Fimea julkaisi arviointiraportin toisesta PD-1-vasta-aineesta, nivolumabista, ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Nyt julkaistu arviointikooste on laajuudeltaan hieman suppeampi, ja siinä pembrolitsumabin vaikutuksia ja kustannuksia verrataan ensisijaisesti nivolumabiin.

Pembrolitsumabi- ja nivolumabi-hoidon kustannukset potilasta kohden ovat samaa suuruusluokkaa. Kuusi kuukautta kestävän hoidon lääke- ja annostelukustannukset esimerkkipotilaalle (73 kg) ovat pembrolitsumabi-hoidossa noin 49 000 euroa ja nivolumabi-hoidossa noin 46 000 euroa. Pembrolitsumabista on saatavilla vain yksi pakkauskoko, jonka vuoksi tietyillä potilaan painoilla pembrolitsumabi-hoidon kustannukset ovat nivolumabi-hoidon kustannuksia suuremmat ja lääkehävikkiä syntyy enemmän. Pembrolitsumabin annosteluaika on kuitenkin nivolumabin annostelua lyhyempi ja annosteluväli pidempi, minkä vuoksi pembrolitsumabi saattaa olla hieman potilasystävällisempi hoitovaihtoehto.

Pembrolitsumabin ja nivolumabin vertailua PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa vaikeuttaa tutkimusasetelmien merkittävä erilaisuus. Siltä osin kuin vertailu on epäsuorasti mahdollista, ei ole näyttöä siitä, että nämä PD-1-vasta-aineet poikkeaisivat teholtaan tai turvallisuusprofiililtaan merkittävästi toisistaan. Näin ollen hoidon valinta voisi toistaiseksi perustua esimerkiksi todellisiin kustannuksiin ja hoidon toteuttamiseen liittyviin seikkoihin käyttöaiheen mukaiset rajaukset huomioiden.

Kommentointi

Arviointikoostetta voi kommentoida 28.10.2016 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointikooste, pdf (pembrolitsumabi)

Arviointiraportti, pdf (nivolumabi)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi