Takaisin edelliselle sivulle

Päivitetty luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

Päivitetty luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

24.8.2010

Päivitetty luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on vahvistanut 16.8.2010 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perusteella. Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa (1114/2008) vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.Luettelossa on yhteensä 1579 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 7.4.2010. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 58 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Nämä lääkevalmisteet on merkitty listaan keltaisella. Luettelosta on poistunut 29 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen listaan.

Lue lisää:

Velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 050 430 1724

Liisa Toppinen, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4378Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu