Sisältöjulkaisija

null Ovatko rinnakkaisvalmisteet laadultaan yhtä hyviä kuin alkuperäisvalmisteet?

Ovatko rinnakkaisvalmisteet laadultaan yhtä hyviä kuin alkuperäisvalmisteet?

Rinnakkaisvalmisteiden tulee täyttää samat tiukat raaka-aineiden ja valmistuksen sekä lopullisen valmiin lääkevalmisteen laatuvaatimukset kuin alkuperäisvalmisteenkin. Lääkevalmisteilla on EU-tasoiset tiukat laatuvaatimukset, joita valvovat kansalliset lääkeviranomaiset (Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea), EU:n lääkevalvontavirasto EMA sekä komissio. Näin rinnakkaisvalmistetta voidaan käyttää alkuperäisvalmisteen sijasta turvallisin mielin.
 

23.3.2021