Osastopäällikkö

6.10.2006

Osastopäällikkö

Lääkelaitoksessa on tullut haettavaksi Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (TLT) -osaston

osastopäällikön virka

TLT-osasto vastaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa lainsäädännössä Lääkelaitokselle säädetyistä valvonta- ja ohjaustehtävistä. Tehtävänä on Suomen markkinoilla olevien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointi ja valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. TLT-osaston tehtäviä hoidetaan Euroopan unionin yhteistoimintaverkostossa Euroopan komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten kesken.

TLT-osastossa toimii 12 laitevalvonnan ammattilaista.

Osastopäällikkö avustaa ylijohtajaa Lääkelaitoksen johtamisessa sekä vastaa osaston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta. Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Käytännön kokemus riskien hallinnasta ja tuotevalvonnasta on eduksi hakijalle.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • tulosvastuullista johtamistaitoa ja esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • perehtyneisyyttä lääketieteelliseen tekniikkaan;
  • hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan.

Osastopäälliköllä on professorin arvonimi, jos hänellä on tohtorin pätevyys.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen virkasopimuksella. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa sovelletaan valtion johtamisvirkojen arviointijärjestelmää.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos, puh (09) 4733 4200.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla palkkatoivomuksineen Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 30.10.2006 klo 16.15. osoitteessa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai: kirjaamo@laakelaitos.fi.

Lääkelaitos toivoo sekä nais- että mieshakijoita.

 

Jaa tämä sivu