Sisältöjulkaisija

null Oriolalla edelleen lääkejakeluongelmia

Oriolalla edelleen lääkejakeluongelmia

25.9.2017

Oriolalla on yhä vaikeuksia toimittaa kaikkia asiakkaiden tilaamia lääkkeitä normaalissa aikataulussa ja lääkejakelua hoidetaan edelleen osittain erityisjärjestelyin. Syyskuun alussa uusittuun toiminnanohjausjärjestelmään on tehty korjauksia, mutta Oriola ei pysty antamaan aikatauluarviota tilanteen normalisoitumisesta.  

Fimea on sopinut Oriolan kanssa uusista toimenpiteistä asiakkaiden tilanteen helpottamiseksi. Oriola ottaa seuraavien viikkojen aikana yhteyttä kaikkiin asiakkaisiinsa ja selvittää tilausten ja toimitusten tilanteen. Oriola myös sopii asiakaskohtaisesti, miten puuttuvat toimitukset käsitellään ja uudet tilaukset tehdään.

Lääketukkukauppaa valvotaan tarkastuksin

Lääkkeiden tukkukauppa vaatii Fimean myöntämän toimiluvan. Fimea valvoo luvanhaltijoita tarkastuksin ja antaa tarvittaessa määräyksiä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Nämä valvontakeinot ovat olleet käytössä myös Oriolan tapauksessa.

Lääkelaki antaa Fimealle myös oikeuden keskeyttää tai rajoittaa luvanhaltijan toimintaa tai peruuttaa toimilupa kokonaan, mikäli toiminnalle asetettuja vaatimuksia tai viranomaismääräyksiä ei noudateta. Tällaisissa tilanteissa kokonaisuutta arvioidaan aina myös potilasturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden kannalta.

Lisätietoa:

Lääkelaki

Lääkeasetus

Fimean määräys 5/2013: Lääkkeiden hyvät jakelutavat

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta p. 029 522 3210
  • Pasi Peltoniemi, ylitarkastaja, p. 029 522 3239
  • Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi