Sisältöjulkaisija

null Orgalutran-lääkevalmisteen jakelua uhkaava katkos

Orgalutran-lääkevalmisteen jakelua uhkaava katkos

3.3.2017

Merck Sharp & Dohme (MSD) on ilmoittanut Euroopan lääkevirastoon ja Fimeaan häiriöstä ORGALUTRAN (ganireliksi) 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos -lääkevalmisteen jakelussa. Saatavuushäiriön arvioidaan kestävän noin kuukauden ajan.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt ORGALUTRAN (ganireliksi) 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos -lääkevalmisteelle myyntiluvan superovulaatiohoitoa saavien naisten ennenaikaisten luteinisoivan hormonin pitoisuushuippujen ehkäisemiseen keinoalkuisissa lisääntymismenetelmissä. Kliinisissä tutkimuksissa Orgalutrania käytettiin yhdessä ihmisen rekombinantti follikkelia stimuloivan hormonin tai pitkävaikutteisen follikkelia stimuloivan aineen, korifollitropiini alfan, kanssa.

Myyntiluvanhaltija MSD on ohjeistanut terveydenhuollon ammattilaisia käyttämään jäljellä olevaa varastoa ainoastaan potilailla, joita on jo hoidettu Orgalutran-valmisteella. Uusille potilaille ei tulisi aloittaa Orgalutran-hoitoa ja vaihtoehtoista hoitoa tulisi harkita saatavuuskatkon ajan.

Lue lisää:

Lääkevalmisteesta saa lisätietoja Euroopan lääkeviraston internet-sivuilta osoitteesta: www.ema.europa.eu

Muita lisätietoja Orgalutraniin liittyen voi tiedustella MSD Finland Oy:n lääkeinformaatiopalvelusta p. 09 804 650 tai medinfo.msd.finland@medicinskinfo.se