Sisältöjulkaisija

null Onni on sopiva lääkitys - pidetään huolta ikääntyvien lääkehoidosta

Onni on sopiva lääkitys - pidetään huolta ikääntyvien lääkehoidosta

6.10.2020

Monen iäkkään jokapäiväinen onni on sopivat lääkkeet, joista on apua sairauksien ja oireiden hoitoon. Jokaisen iäkkään etuoikeus on siis nauttia elämästä, jonka eteen me terveydenhuollossa teemme kaikkemme. Lääkehoito on yksi keskeinen asia, jolla iäkkään toimintakykyä voidaan ylläpitää.

Terveydenhuollon ammattilaiset varmistavat sopivan lääkityksen

Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on varmistaa, että iäkäs saa oikean lääkkeen oikealla annoksella. Lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan on olemassa useita työkaluja, jotka auttavat varmistumaan sopivasta lääkehoidosta. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvioida perusteellisemmin lääkehoidon kokonaisuuden.

Yhteistyönä tehtävässä lääkehoidon arvioinnissa selvitetään, sopivatko käytetyt lääkkeet yhtä aikaa käytettäväksi, onko kaikille lääkkeille edelleen olemassa tarvetta ja ovatko lääkkeiden annokset oikeita.

Ota vastuuta omasta lääkehoidostasi

Hyvä lääkehoito edellyttää iäkkäältä vastuunottoa lääkehoidon toteutuksesta. Olet oman lääkityksesi asiantuntija, ja sinun velvollisuuksiisi kuuluu huolehtia, että tiedät mihin tarkoitukseen kutakin lääkettä käytät ja otat lääkkeesi sovitusti. Käy sovitusti kaikissa kontrolleissa, joiden tulosten perusteella lääkehoitoosi voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Kerro terveydenhuollon henkilöstölle, jos koet jonkun lääkkeen aiheuttavan haittoja.

Onko sinulla aina mukana lääkityslista? Jos ei ole, niin tee se nyt. Pyydä apteekista lääkityskortti tai kirjoita tavalliselle paperille kaikki käyttämäsi resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä vitamiinit ja luontaistuotteet. Kirjaa ylös lääkkeen nimi ja vahvuus, käyttötarkoitus ja annostus. Vain sinä tiedät kaikki käyttämäsi lääkkeet, minkä takia tämä lista on äärimmäisen tärkeä asioidessasi terveydenhuollossa.

Lääke75+ -tietokanta auttaa valitsemaan sopivia lääkkeitä

Fimea ylläpitää Lääke75+ -tietokantaa, josta on helppoa ja nopeaa tarkastaan lääkkeen soveltuvuus 75 vuotta täyttäneen iäkkään käyttöön. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten avuksi, mutta myös iäkkäät itse ja heidän omaisensa voivat tarkastella tietokannan kautta lääkkeiden sopivuutta.

Punaisella värillä merkittyjä lääkkeitä kutsutaan vältettäviksi lääkkeiksi, joita tulee käyttää vain harkiten iäkkäillä. Mikäli havaitset jonkin käyttämäsi lääkkeen olevan punaisella merkitty, keskustele lääkkeen käytöstä lääkärin kanssa. Lääkkeen käyttöä ei saa koskaan lopettaa omatoimisesti, ainoastaan lääkärin suosituksesta ja hänen ohjeidensa mukaisesti.

Tiedoksi terveydenhuollon ammattilaisille

Fimean ylläpitämän Lääke75+ -tietokannan hakutoiminnot ovat uudistuneet. Vanha Lääke75+ -verkkosivulla oleva haku poistuu käytöstä 31.10.2020.

Siirry käyttämään Fimean pääsivulta löytyvää lääkehakua. Etsi lääkeaineen nimellä tai lääkkeen kauppanimellä. Hakutuloksesta löydät Lääke75+ -tietokannan mukaisen luokan (A-D) ja lyhyen lääkeainekohtaisen suositustekstin.

 

Vanhusten viikkoa vietetään 4.–11.10.2020 teemalla ”Onni on vanheta”.

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • sähköpostiosoite on muotoa etunini.sukunimi@fimea.fi