Sisältöjulkaisija

null Onko vuosittain toimitettava selvitys tutkittavien henkilöiden turvallisuudesta?

Onko vuosittain toimitettava selvitys tutkittavien henkilöiden turvallisuudesta?

Toimeksiantajan on toimitettava Fimealle kerran vuodessa luettelo kaikista kyseisenä aikana tutkimuksessa ilmenneistä vakavia haittavaikutuksia koskevista epäilyistä. Samalla on toimitettava lyhyt selvitys kliiniseen tutkimukseen osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta. Selvityksen allekirjoittaa tutkimuksesta vastaava henkilö.

27.10.2015