Sisältöjulkaisija

null Onko tutkittava lääke määräyksen 8/2019 tarkoittama tutkimuslääke siinäkin tapauksessa, että sillä on myyntilupa ja sitä käytetään tutkimuksessa valmisteyhteenvedon mukaisella tavalla?

Onko tutkittava lääke määräyksen 8/2019 tarkoittama tutkimuslääke siinäkin tapauksessa, että sillä on myyntilupa ja sitä käytetään tutkimuksessa valmisteyhteenvedon mukaisella tavalla?

On. Tutkimuslääkkeen määritelmän kannalta ei ole merkitystä sillä, käytetäänkö sitä tutkimuksessa valmisteyhteenvedon tai vakiintuneen tavan mukaisesti, ei myöskään lääkkeen sairausvakuutuslain mukaisella korvattavuudella.

3.1.2020