Sisältöjulkaisija

null Onko Suomen viranomainen vastuussa muissa EU-jäsenvaltioissa myyntiluvan saaneiden rinnakkaisvalmisteiden valvonnasta?

Onko Suomen viranomainen vastuussa muissa EU-jäsenvaltioissa myyntiluvan saaneiden rinnakkaisvalmisteiden valvonnasta?

Suomen lääkevalvontaviranomainen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) vastaa niin sanottuna referenssimaana noin 450:n eri EU-jäsenmaissa hyväksytyn rinnakkaisvalmisteen tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista. Referenssimaavastuu säilyy yleensä niin kauan kuin kullakin valmisteella on myyntilupa voimassa.
 

23.3.2021