Sisältöjulkaisija

null Onko sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevassa määräyksessä sisällöllisiä uudistamistarpeita?

Onko sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevassa määräyksessä sisällöllisiä uudistamistarpeita?

15.3.2012

Onko sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevassa määräyksessä sisällöllisiä uudistamistarpeita?

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 7/2007 voimassaoloaika päättyy 31.12.2012.

Lääkehuollosta ja sen perusperiaatteista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä sairaala-apteekeista ja lääkekeskuksista on säädetty lääkelain (395/1987) 61–67 §:ssä. Koska sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ei ole tullut muutoksia, Fimean käsityksen mukaan määräys voitaisiin uudistaa sisällöltään nykyisen kaltaisena.

Jos toimijoilla on kuitenkin näkemyksiä voimassa olevan määräykseen sisällöllistä muutostarpeista, uudistamistarpeet pyydetään toimittamaan kirjallisina Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan osoitteella PL 55, 00301 Helsinki. Tiedot uudistamistarpeista tulee toimittaa 30.4.2012 mennessä.

Lue lisää:

Määräys 7/2007 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)

Lisätietoja:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.