Sisältöjulkaisija

null Jos haluan vaihtaa lääkkeeni, onko poisvedettäville losartaani -valmisteille saatavilla korvaavia lääkevalmisteita ja riittääkö niitä kaikille tarvitsijoille?

Jos haluan vaihtaa lääkkeeni, onko poisvedettäville losartaani -valmisteille saatavilla korvaavia lääkevalmisteita ja riittääkö niitä kaikille tarvitsijoille?

Fimea on käynyt keskusteluja markkinatoimenpiteiden kohteena oleville valmisteille vaihtokelpoisten valmisteiden myyntiluvanhaltijoiden kanssa. Fimea on suositellut tilausmäärien rajoittamista markkinoille jäävien valmisteiden osalta. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan tärkeän lääkehoidon jatkuvuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.
23.3.2021