Sisältöjulkaisija

null Onko Fimealle ilmoitettava kaikki tutkimussuunnitelmaan tehtävät muutokset?

Onko Fimealle ilmoitettava kaikki tutkimussuunnitelmaan tehtävät muutokset?

Ei, ainoastaan olennaiset muutokset. Olennaisen muutoksen määritelmä löytyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksestä 2/2012.
 

27.10.2015