Sisältöjulkaisija

null Onko edellä mainitun selvityksen perustuttava vain Suomessa todettuihin haittavaikutuksiin?

Onko edellä mainitun selvityksen perustuttava vain Suomessa todettuihin haittavaikutuksiin?

Ei. Tutkittavien turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomion kaikki se tieto, joka kyseisestä lääkkeestä ja tutkimuksesta on saatavissa.
 

27.10.2015