Sisältöjulkaisija

null Oletko jo tutustunut lääkekasvatussivustoon?

Oletko jo tutustunut lääkekasvatussivustoon?

30.7.2015

Lääkekasvatussivustolta (www.laakekasvatus.fi) löytyy runsaasti perustietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten yleisimmistä sairauksista ja niiden hoidosta, sekä valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille. Sivusto on suunniteltu erityisesti opettajien käyttöön, mutta ovat myös vanhemmille hyödyksi.

Opiskelukokonaisuudet lääkekasvatuksen tukena

Opiskelukokonaisuuksien ja tehtävien myötä lasta tai nuorta opetetaan olemaan aktiivinen oman lääkehoitonsa suhteen ja kysymään hoitavalta taholta lisätietoja, sekä tuntemaan omat sairautensa ja allergiansa, jotka voivat vaikuttaa lääkkeiden käyttöön. Opiskelukokonaisuuksien avulla lapsi tai nuori oppii niin ikään selvittämään ennen lääkkeen käytön aloittamista miten määrätty lääke tulee ottaa, sekä miten lääkepakkauksen merkintöjä luetaan.

Tehtävien kautta opitaan myös lääkkeiden käytön tarkoituksenmukaisuutta. Sivuston sisältö on suunniteltu ensi sijassa opettajien käyttöön, mutta myös vanhemmat hyötyvät sivuston tarjoamasta tiedosta varmasti. Uusia opetuskokonaisuuksia päivitetään sivustolle tarpeen mukaan.

Mitä on lääkekasvatus?

Lääkekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsia järkeviksi lääkkeiden käyttäjiksi, jotka osaavat muun muassa keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista lääkärin vastaanotolla ja apteekissa, sekä hakea tarvittaessa tietoa lääkkeistä ja arvioida löytämänsä tiedon luotettavuutta.

On tärkeää, että lapsi oppii lääkkeiden käytön perussäännöt ennen kuin saa vastuun omista lääkkeistään. Lääkekasvatus sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivusto

Fimean lääkekasvatussivusto ruotsiksi

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513 (tavoitettavissa 17.8. ->)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi