Sisältöjulkaisija

null Olemme tallentaneet ilmoituksen X EudraVigilance -tietokannasta, koska siinä vaikuttavana aineena on simvastatiini, jolle meillä on myyntilupa Suomessa. Lähetämmekö oman ilmoituksemme EudraVigilance -tietokantaan?

Olemme tallentaneet ilmoituksen X EudraVigilance -tietokannasta, koska siinä vaikuttavana aineena on simvastatiini, jolle meillä on myyntilupa Suomessa. Lähetämmekö oman ilmoituksemme EudraVigilance -tietokantaan?

Teidän ei tule lähettää ilmoitusta EudraVigilance -tietokantaan. Lähettämällä ilmoituksen uudestaan EudraVigilance -tietokantaan luotte duplikaatin sekä tuotatte ylimääräistä työtä EMAlle ja kansalliselle viranomaiselle.

22.9.2020