Sisältöjulkaisija

null Ohje apteekin lääkekaapista annettu

Ohje apteekin lääkekaapista annettu

13.12.2012

Ohje apteekin lääkekaapista annettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut 13.12.2012 apeekin lääkekaappia koskevan ohjeen. Uusi ohje 1/2012 tulee voimaan 1.1.2013. Lääkekaappeja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 8/2007 voimassaoloaika päättyy 31.12.2012.

Lääkelain 1.2.2011 voimaan tulleen muutoksen (laki 1112/2010) seurauksena voimassa olevia lääkekaappilupia ei enää voi uudistaa. Viimeisimmät lääkekaappien toimiluvat ovat voimassa vuoteen 2017 saakka, ellei apteekkari sitä ennen hae lupaa lääkekaapin korvaavan palvelupisteen perustamiseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen uudessa ohjeessa annetaan ohjeet siitä, miten apteekkien lääkekaappien toiminta on asianmukaista järjestää lääkekaappien toiminnan loppuajaksi. Apteekkien lääkekaappien nykyistä toimintaa ei ole tarkoitus muuttaa, joten ohje vastaa sisällöllisesti aiempaa määräystä lääkekaapeista.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Ohje (pdf)

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.