Takaisin edelliselle sivulle

Ohje 1/2003 eläinlääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamisesta

Ohje 1/2003 eläinlääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamisesta

5.12.2003

Ohje 1/2003 eläinlääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamisesta

Lääkelaitoksen ohje 1/2003 ”Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen” tulee voimaan vuoden vaihteessa. Ensisijaisesti eläinlääkäreille suunnattu ohje korvaa ohjeen 2/1998. Ohjetta uudistettaessa kuultiin noin 20 sidosryhmää.

Seuraavia kohtia on muutettu:

  • Ilmoitusohjeita teurastuksen yhteydessä tai meijerissä todetusta riittämättömästä eläinlääkkeen varoajasta on täsmennetty.
  • Epäillyistä haittavaikutuksista tulee ilmoittaa, kun on kyse muille kuin eläinlääkkeen hyväksytyille kohde-eläinlajeille tai muihin kuin hyväksyttyihin käyttöaiheisiin käytetyistä eläinlääkkeistä. Eläinlääkäreitä kehotetaan ilmoittamaan haittavaikutuksesta myös silloin, kun on vahingossa tai tarkoituksellisesti poikettu hyväksytystä annoksesta tai kun eläimiä on lääkitty ihmislääkkeillä.
  • Eläinlääkäreiden lisäksi ilmoituksia haittavaikutuksista voivat tehdä myös eläimen omistajat ja hoitaja. Tällöin on suotavaa, että ilmoittaja keskustelee tapauksesta eläinlääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
  • Haittavaikutuksesta ilmoitettaessa tulisi ilmoittaa myös eläinlääkkeen eränumero erityisesti immunologisista valmisteista. Ainoastaan eränumeron perusteella voidaan jäljittää lääkkeen mahdollinen tuotevirhe.
  • Haittavaikutuslomake on tulostettavissa Lääkelaitoksen verkkosivuilta: /uploads/laakeinfo/Haittavaikutuslomake.pdf.

Eläinlääkkeiden turvallisuutta valvotaan muun muassa seuraamalla lääkkeiden haittavaikutuksia. Tiedostoa eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoituksista ylläpitää Lääkelaitos, joka analysoi kaikki ilmoitetut tapaukset. Haittavaikutuksista ilmoittavat eläinlääkärit, myyntiluvan haltijat ja lääkkeen käyttäjät.

Vuonna 2002 Lääkelaitokselle tehtiin ilmoituksia noin sadasta epäillystä eläinlääkkeen haittavaikutuksesta. Suurin osa tapauksista koski koirien lääkityksiä, ja näistä yli puolet oli rokotteiden aiheuttamia reaktioita. Ilmoitetuista haittavaikutuksista lähes 40 % oli vakavia.

Lue lisää:

Ohje 1/2003 (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

eläinlääkäri Jouko Koppinen, puh. (09) 4733 4285, jouko.koppinen@nam.fi

Jaa tämä sivu