Sisältöjulkaisija

null Nullifiointi-ilmoitus tapaukselle 2017-123456 on lähetetty Fimealle 1.12.2017 (FINAM). Ilmoitus näkyy lähetettynä myyntiluvan haltijan tietokannassa, mutta sitä ei ole vielä vastaanotettu (acknowledged) Fimean toimesta. Miksi näin?

Nullifiointi-ilmoitus tapaukselle 2017-123456 on lähetetty Fimealle 1.12.2017 (FINAM). Ilmoitus näkyy lähetettynä myyntiluvan haltijan tietokannassa, mutta sitä ei ole vielä vastaanotettu (acknowledged) Fimean toimesta. Miksi näin?

22.11.2017 jälkeen kaikki ilmoitukset tulee lähettää vain EudraVigilance-tietokantaan, myös nullifiointi-ilmoitukset.

22.9.2020