Sisältöjulkaisija

null Nopeutuuko asioiden käsittely Fimeassa, jos asiakirjat ja lisäselvitykset lähetetään suoraan jollekin Fimean työntekijälle?

Nopeutuuko asioiden käsittely Fimeassa, jos asiakirjat ja lisäselvitykset lähetetään suoraan jollekin Fimean työntekijälle?

Ei nopeudu, päinvastoin, kyseinen virkamies voi olla työmatkalla, lomalla tai sairaana. Paras on lähettää kaikki kliinisiä lääketutkimuksia koskeva posti osoitteella Fimea, Kliiniset lääketutkimukset, PL 55, 00034 Fimea.
 

27.10.2015