Sisältöjulkaisija

null Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito melanooman hoidossa: vaikutukset toistaiseksi vaatimattomat suhteessa haittoihin ja kustannuksiin

Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito melanooman hoidossa: vaikutukset toistaiseksi vaatimattomat suhteessa haittoihin ja kustannuksiin

9.8.2016

Fimea on julkaissut arviointiraportin, jossa selvitettiin nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoidon hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia edenneen melanooman hoidossa. Arvioinnissa todettiin, että tutkimustietoa yhdistelmähoidon tehosta ja turvallisuudesta on saatavilla vain rajallisesti. Esimerkiksi vaikutuksista kokonaiselossaoloaikaan ei toistaiseksi ole julkaistu vertaisarvioituja tutkimustuloksia. Lisäksi vertailevaa tutkimustietoa muihin keskeisiin hoitovaihtoehtoihin kuten nivolumabi- ja pembrolitsumabi-monoterapioihin tai BRAF- ja MEK-inhibiittorin yhdistelmähoitoon on saatavilla hyvin niukasti tai ei lainkaan.

Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoidon kustannukset (lääkekustannukset ja annostelukustannukset) potilasta kohden ovat noin 101 000 euroa. Mikäli yhdistelmähoitoa saa Suomessa vuosittain 10–20  potilasta, kustannukset ovat 1,0–2,0 miljoonaa euroa. Toisaalta myös muut edenneen melanooman lääkehoidot ovat erittäin kalliita.

Yhdistelmähoitoon liittyy huomattavasti enemmän vakavia haittavaikutuksia kuin nivolumabi-monoterapiaan. Julkaistun tutkimustiedon puitteissa vaikuttaa siltä, että yhdistelmähoidon vaikuttavuus nivolumabi-monoterapiaan verrattuna on vaatimaton suhteessa hoidon kustannuksiin ja hoitoon liittyviin haittavaikutuksiin. Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoidon käyttöön tulisi suhtautua varauksin, kunnes käytettävissä on lisää tutkimustietoa hoidon vaikutuksista elossaoloaikaan.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 31.8.2016 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi