Sisältöjulkaisija

null Nimityksiä myyntilupaosastossa

Nimityksiä myyntilupaosastossa

9.4.2003

Nimityksiä myyntilupaosastossa

Lääkelaitos on 9.4.2003 nimittänyt myyntilupaosaston myyntilupakoordinaattorin virkoihin farmaseutti Raisa Viljakaisen 22.4.2003 alkaen ja farmaseutti Satu Lapin 19.5.2003 alkaen.  Proviisori Heidi Aittoniemi on nimitetty myyntilupakoordinaattorin virkasuhteeseen ajalle 19.5.2003 – 31.5.2004. 

Lääkelaitos on nimittänyt myyntilupaosaston ylilääkärin virkaan LT, FK, neurologian erikoislääkäri Nina Bjelogrlic-Laakson 1.6.2003 lukien.