Takaisin edelliselle sivulle

Nimityksiä lääkehoitojen arviointi -prosessissa

Nimityksiä lääkehoitojen arviointi -prosessissa

28.2.2011

Nimityksiä Lääkehoitojen arviointi -prosessissa

Tutkimuspäällikön virkaan on nimitetty 1.1.2011 farmasian tohtori Hannes Enlund ja kehittämispäällikön virkaan 14.2.2011 farmasian tohtori Katri Hämeen-Anttila. Lisäksi tutkijalääkärin määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty 1.1.2011 lääketieteen tohtori, sisätautien sekä nefrologian erikoislääkäri Helena Kastarinen. Nimitysten jälkeen prosessissa työskentelee kokoaikaisesti seitsemän henkilöä.

Tutkimuspäällikön pääasiallisena tehtävänä on prosessin tutkimustoiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja toteuttaminen, mukaan lukien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Lisäksi tutkimuspäällikön tehtävänä on täydentää prosessin osaamista lääkealan kehittämishankkeissa. Hannes Enlundilla on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus lääke-epidemiologisesta ja lääkepolitiikkaan liittyvästä tutkimuksesta sekä lääkkeiden arvon arvioinnista. Enlund on toiminut Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian professorina vuosina 1989–2010, käytännön farmasian professorina Kuwaitin yliopistossa vuosina 2000–2003 ja 2008–2010 sekä vierailevana tutkijana United States Pharmacopeiassa ja Walesin yliopistossa.

Kehittämispäällikön päätehtävänä on riippumattoman lääkeinformaation suunnittelu ja koordinointi osallistumalla kansallisen lääkeinformaatiostrategian valmisteluun ja toimeenpanoon. Kehittämispäällikkö osallistuu myös muihin lääkealan kehittämishankkeisiin ja kehittämistä tukeviin tutkimushankkeisiin. Hämeen-Anttila on toiminut sosiaalifarmasian tutkijana, yliassistenttina ja professorina Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2002. Hämeen-Anttilalla on kokemusta myös apteekin asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävistä.

Tutkijalääkärin päätehtävänä on prosessin tutkimustoimintaan sekä lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin osallistuminen lääketieteellisenä asiantuntijana. Tutkijalääkäri täydentää myös prosessin osaamista lääkealan ja lääkeinformaation kehittämishankkeissa. Vuodesta 2000 Helena Kastarinen on toiminut sairaalalääkärinä ja erikoislääkärinä Helsingin ja Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä, kliinisenä opettajana Kuopion yliopistossa ja asiantuntijalääkärinä Kelassa.

Fimea tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä. Lisäksi Fimea tuottaa, arvioi ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Lääkehoitojen arviointi -prosessissa tehdään lääke-epidemiologista, lääketaloustieteellistä ja lääkepolitiikkaan liittyvää tutkimusta sekä kehitetään lääkealan ja -huollon sekä apteekkitoiminnan toimivuutta ja turvallisuutta yhteistyössä viranomaisten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Prosessi on mukana EU-yhteistyössä ja muussa kansainvälisessä toiminnassa.

Lisätietoja:

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p.050 514 3292

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu