Takaisin edelliselle sivulle

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

6.4.2010

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on nimittänyt Lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajaksi proviisori Eija Pelkosen ja Lääkehoitojen arviointiprosessin johtajaksi lääketieteen lisensiaatti Pertti Happosen.

Eija Pelkonen on toiminut viimeksi valvontaosaston määräaikaisena osastopäällikkönä ja toimijoiden valvontaprosessin johtajana Lääkelaitoksessa/Fimeassa. Pelkosella on alan työkokemusta apteekista, SPR Veripalvelun laadunvarmistustehtävistä sekä mm. yliproviisorin ja yksikön päällikön tehtävistä Lääkelaitoksessa vuodesta 1997 lähtien.

Pertti Happonen aloittaa Lääkehoitojen arviointi –prosessin johtajana 1.6.2010. Happonen siirtyy tehtävään lääketeollisuudesta, jossa hän on työskennellyt urallaan eri asiantuntijatehtävissä ja viimeiset 3,5 vuotta lääkekehitysjohtajana. Happonen on toiminut lisäksi mm. tutkijana ja epidemiologian professorina Kuopion yliopistossa.  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittämällä lääkealaa. Fimean organisaatio muodostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat lääkealan elinkeinonharjoittajien valvonta, lääkevalmisteiden arviointi, lääkehoitojen arviointi sekä sisäiset palvelut.

Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin tehtävänä on huolehtia lääkkeiden valmistukseen, maahantuontiin sekä tukku- ja vähittäisjakeluun liittyvistä luvista ja tarkastuksista sekä veripalvelulainsäädännössä, kudoslainsäädännössä, velvoitevarastointilainsäädännössä ja huumausainelainsäädännössä tarkoitetuista luvista ja tarkastuksista. Lisäksi prosessi vastaa lääkevalmisteiden tuotevirhe- ja lääkeväärennöstapausten hoitamisesta, lääkkeitä koskevan laaduntarkastuksen laboratoriotoiminnasta sekä kansainväliset laatujärjestelmävaatimukset täyttävän tarkastustoiminnan ja laboratoriotoiminnan laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä Fimean yleisestä valmiussuunnittelusta.

Lääkehoitojen arviointi - prosessin tehtävänä on koota, tuottaa, arvioida ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville ja muille lääketietoa tarvitseville julkisen päätöksenteon tarpeisiin sekä kehittää lääkealaa. Lisäksi prosessissa tehdään lääke-epidemiologista, lääkepolitiikkaan liittyvää ja lääketaloustieteellistä tutkimusta sekä kehitetään lääkealan ja lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta, mukaan lukien apteekkitoiminta.

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. (09) 4733 4200

 

Jaa tämä sivu