Sisältöjulkaisija

null Neljä uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

Neljä uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

11.7.2014

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista muuttuu. Neljä uutta huumausainetta lisätään kansallisesti Fimean tekemien arviointien jälkeen valtioneuvoston asetuksen liitteeseen IV. Muutos tulee voimaan 4.8.2014.

Huumausaineiksi määriteltävät 3,4-CTMP ja etyylifenidaatti ovat rakenteeltaan ja haittavaikutuksiltaan huumausaineeksi luokitellun metyylifenidaatin kaltaisia. Metyylifenidaatti on ollut suosittu huumausaine, jolle käyttäjät etsivät jatkuvasti uusia laillisia vaihtoehtoja.

Huumausaineeksi määriteltävä MPA (metiopropamiini) muistuttaa vaikutuksiltaan ja kemialliselta rakenteeltaan metamfetamiinia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut aineen valvontaan ottamista.

Huumausaineeksi määriteltävä p-metyyli-4-metyyliaminoreksi stimuloi kokaiinin tapaan keskushermostoa. Aminoreksia käytettiin 60-luvulla ruokahalua alentavana lääkkeenä, mutta valmiste vedettiin pois markkinoilta pahojen haittavaikutusten vuoksi. Euroopassa on raportoitu useita aineen käyttöön liittyviä kuolemantapauksia.

Kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa. Ne eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta niiden käyttöä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa ja jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 10.7.2014

Lisätietoja:

Erikoistutkija Erik Peltomaa, p. 029 522 3238, etunimi.sukunimi@fimea.fi (18.7. saakka)

Ylitarkastaja Katja Pihlainen, p. 029 522 3241, etunimi.sukunimi@fimea.fi (21.7. alkaen)

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 516 3977, etunimi.sukunimi@stm.fi