Sisältöjulkaisija

null Neljä muuntohuumetta määritellään huumausaineeksi

Neljä muuntohuumetta määritellään huumausaineeksi

20.2.2014

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista muuttuu. Uusia huumausaineita lisätään kansallisesti Fimean tekemien arviointien jälkeen valtioneuvoston asetuksen liitteeseen IV, ja nyt tehtävä muutos astuu voimaan 3.3.2014.

Huumausaineeksi luokiteltavilla neljällä aineella eli 25C-NBOMe, 25I-NBOMe, 25B-NBOMe ja 25H-NBOMe on hallusinogeenisia ja piristäviä vaikutuksia, jos niitä käytetään päihteenä. Kyseessä olevien aineiden rakenne muistuttaa esimerkiksi 2C-B –ainetta, joka on luokiteltu YK:n yleissopimusten kautta huumausaineeksi.

Hallusinogeenisten vaikutusten vuoksi aineita myydään joskus LSD:n korvikkeena tai jopa LSD:nä, ja ne myös esiintyvät usein paperilappuina (blottereina). Aineita on esiintynyt myös jauheena esimerkiksi kapseleissa sekä nesteenä.

Yleisimmästä näistä eli 25I-NBOMe -aineesta tehtiin vuoden 2013 lopussa yhteiseurooppalainen yhteenveto ja se on riskinarvioinnissa myös EU:ssa tällä hetkellä. Aineesta oli tehty havaintoja 23 jäsenmaassa. Vakavia myrkytyksiä, joita oli 32 kappaletta, ja kolme kuolemantapausta on yhdistetty 25I-NBOMe:n käyttöön Euroopassa.

Nämä jatkossa huumausaineina valvottavat aineet ovat levinneet väärinkäyttöön eriasteisesti myös Suomessa.

Lue lisää:
 

STM:n tiedote 20.2.2014

EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 25I-NBOMe
 

Lisätietoja:

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, p. 029 516 3977

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi