Sisältöjulkaisija

null Myyntiluvan haltijan siirto

Myyntiluvan haltijan siirto

Määräyksessä 4/2019 todetaan, että uuden ja vanhan haltijan pakkauksia voidaan vapauttaa samanaikaisesti jakeluun Suomessa enintään kuuden kuukauden ajan, jos myyntiluvan tai rekisteröinnin siirtämisen yhteydessä vanhan haltijan pakkauksiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden siirto uudelle haltijalle on sisällytetty haltijoiden väliseen sopimukseen. Voiko tätä määräyksen kohtaa soveltaa myyntiluvan haltijansiirto hakemuksiin, jotka on jätetty Fimeaan ennen määräyksen voimaan astumista (9.2.2019)?

Määräyksen kyseistä kohtaa voidaan soveltaa myös myyntiluvan haltijan siirtoihin, jotka on jätetty ennen määräyksen 4/2019 voimaan astumista (9.2.2019).

29.4.2021