Takaisin

Myyntilupasihteerin virka (hakuaika päättyy 16.4.2007)

Myyntilupasihteerin virka (hakuaika päättyy 16.4.2007)

27.3.2007

Myyntilupasihteerin virka (hakuaika päättyy 16.4.2007)

Lääkelaitoksen myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:

Myyntilupasihteerin virka (myyntilupaosasto, eläinlääkevalvonnan jaosto):

Myyntilupasihteerin pääasialliset tehtävät ovat myyntilupahakemusten ja haittavaikutusilmoitusten käsittelyyn liittyvät toimet, tietojärjestelmien tietojen ajan tasalla pitäminen sekä jaoston muissa hallinnollisissa tehtävissä avustaminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

-virkaan soveltuvaa tutkintoa, esimerkiksi tradenomi;

-yleisimpien toimisto-ohjelmien hallintaa;

-oma-aloitteisuutta, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä valmiuksia toimia EU:n eläinlääkevalvonnan verkostossa;

-valmiutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä sekä halukkuutta toimintojen, yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseen.

Kokemus myyntilupa- ja haittavaikutusasioihin liittyvistä tehtävien hoitamisesta katsotaan hakijalle eduksi.

Myyntilupasihteerin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 4, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 1864,06 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa jaostopäällikkö Irmeli Happonen, puhelin (09) 47334 284, sähköposti irmeli.happonen@laakelaitos.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään maanantaina 16.04.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

Jaa tämä sivu