Takaisin edelliselle sivulle

Myyntilupaosaston toimintaa tehostetaan uudella organisaatiolla

Myyntilupaosaston toimintaa tehostetaan uudella organisaatiolla

14.3.2007

Myyntilupaosaston toimintaa tehostetaan uudella organisaatiolla

Lääkelaitoksen myyntilupaosasto on organisoitu uudelleen. Aiemman viiden jaoston sijaan osasto jakautuu alkuperäislääkejaostoon, rinnakkaislääkejaostoon ja eläinlääkevalvonnan jaostoon. Lisäksi osastopäällikön tueksi perustettiin osastopäällikölle raportoiva ryhmä. Nämä muutokset ovat luonnollinen jatko vuoden 2003 alussa aloittaneelle prosessiorganisaation mukaisesti suunnitellulle myyntilupaosaston rakenteelle ja toiminnalle.

Organisaatiomuutoksella halutaan edistää ja ohjata resurssien tasapainoista käyttöä kansallisten perustehtävien ja EU-tavoitteiden kesken sekä varmistaa edellytykset asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Lisätietoja:

Olavi Tokola, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4227.

Myyntilupaosaston organisaatio 12.2.2007 (pdf)

Jaa tämä sivu