Sisältöjulkaisija

null Myyntilupakoordinaattorin virka

Myyntilupakoordinaattorin virka

23.10.2007

Myyntilupakoordinaattorin virka

Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:

Myyntilupakoordinaattorin virka

Myyntilupakoordinaattorin tehtävänä on lääkevalmisteiden myyntilupa-, muutos- ja uudistamishakemusten käsittelyn koordinaatio osana myyntilupamenettelyiden hakemusprosesseja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä
  • halukkuutta toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen
  • valmiutta kansainväliseen toimintaan
  • organisointi- ja yhteistyökykyä

Kokemus myyntilupa-asioista katsotaan hakijalle eduksi.

Myyntilupakoordinaattorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 6, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2237,04 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa jaostopäällikkö Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. (09) 4733 4411, sp.

pirjo.laitinen-parkkonen@laakelaitos.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään maanantaina 12.11.2007 klo 16.15 osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi