Takaisin edelliselle sivulle

Myyntilupa-asioiden hallintaa kehitetään edelleen

Myyntilupa-asioiden hallintaa kehitetään edelleen

20.12.2007

Myyntilupa-asioiden hallintaa kehitetään edelleen

Lääkkeiden valvonta Euroopan unionissa perustuu lääkevirastojen verkostoon, jossa Euroopan lääkevirasto EMEAlla on keskeinen rooli. Uudet, innovatiiviset lääkkeet arvioidaan EMEAn koordinoimassa keskitetyssä menettelyssä ja muiden lääkkeiden hakemukset pääasiassa jäsenvaltioiden kesken hajautetussa ja tunnustamismenettelyssä.

Lääkevalvontaverkoston tulevaisuus riippuu siitä, haluavatko jäsenmaat olla mukana yhteisessä toiminnassa ja tarjota parasta asiantuntemustaan EU:n yhteisiin tehtäviin. Yhteiset päätökset vaativat joskus kansallisten linjausten, jopa hoitokäytäntöjen, vastentahtoista yhtenäistämistä. Viime vuosina lisääntyneet tehtävämäärä ja kuormitus ovat johtaneet siihen, että päävastuu yhteisistä tehtävistä on jäänyt liian harvojen lääkevirastojen varaan.

Myös Lääkelaitos on ajautunut tilanteeseen, jossa hakemukset ovat ruuhkautuneet. Lääkelaitos on analysoinut tilannettaan ja laatinut kehitysstrategian, jonka avulla myyntilupakäsittely palautetaan määräaikojen puitteisiin lääkkeiden turvallisuutta tai Lääkelaitoksen strategisia tavoitteita vaarantamatta.

Edellä kuvattuja teemoja käsiteltiin myös lääketeollisuudelle suunnatussa tilaisuudessa, joka pidettiin Lääkelaitoksessa 19.12.2007.

Lue lisää uusimmasta TABU-lehdestä 6/2007 (pdf)

Eurooppalaisissa myyntilupamenettelyissä vielä kehitettävää

Myyntilupa-asioiden hallintaa kehitetään edelleen

Lisätietoja tarvittaessa:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, rinnakkaislääkejaosto, p. (09) 4733 4239

Pirjo Laitinen-Parkkonen, jaostopäällikkö, alkuperäislääkejaosto, p. (09) 4733 4411

Irmeli Happonen, jaostopäällikkö, eläinlääkkeet, p. (09) 4733 4284

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu