Sisältöjulkaisija

null Muutoksia luetteloon lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä

Muutoksia luetteloon lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä

19.4.2013

Muutoksia luetteloon lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tehnyt muutoksia luetteloon lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimille. Luettelossa on koottuna sellaisia vaikuttavia aineita ja Suomessa myyntiluvallisia, ihmisille hyväksyttyjä valmisteita, joiden käyttö katsotaan tavalla tai toisella välttämättömäksi, ja joiden käyttö tuotantoeläimille ei muun lainsäädännön perusteella ole suoraan sallittu.

Päivitettyyn luetteloon ja sen muutoksiin perusteluineen voi tutustua Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Tarpeelliset eläinlääkkeet, joilla ei ole myyntilupaa

Lisätietoa:

Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3330

Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.