Takaisin edelliselle sivulle

Muutoksia huumausaineiden vienti-, tuonti-, valmistus- ja käsittelylupien hakukäytäntöihin

Muutoksia huumausaineiden vienti-, tuonti-, valmistus- ja käsittelylupien hakukäytäntöihin

2.10.2008

Muutoksia huumausaineiden vienti-, tuonti-, valmistus- ja käsittelylupien hakemiseen liittyviin käytäntöihin

Uusi huumausainelaki edellyttää luvanhakijoilta huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisempia selvityksiä haettaessa huumausainelupia. Luvanhakijoiden tulee ottaa uudet vaatimukset huomioon lupahakemuksissaan.

Huumausainelaissa (373/2008) säädetään lupien myöntämisen edellytyksistä sekä lupaharkintaa varten esitettävistä selvityksistä. Uudessa laissa vaaditaan, että jokaisessa toimipaikassa, jossa harjoitetaan lupaa edellyttävää toimintaa tulee olla nk. vastuuhenkilö ja tälle riittävä määrä sijaisia. Vastuuhenkilö ja tämän varahenkilö(t) on ilmoitettava Lääkelaitoksen hyväksyttäväksi viimeistään 28.2.2009. Lääkelaitokselle on lisäksi säädetty oikeus tarkastaa tiloja, joissa huumausainetta tai huumausaineen lähtöainetta tuotetaan, valmistetaan, varastoidaan, säilytetään tai muulla tavoin käsitellään. Tarkastusoikeus koskee myös ennakkotarkastusta luvan myöntämisen edellytysten toteamiseksi.

Lääkelaitos on lähettänyt huumausainelupia hakeneille ja mahdollisesti hakeville lääkealan toimijoille ja muille toimijoille kirjeen, jossa kerrotaan selvityksistä, jotka tulee toimittaa Lääkelaitokseen huumausaineiden vienti-, tuonti- valmistus- ja käsittelylupia haettaessa. Selvitykset tulee toimittaa yksityiskohtaisen, vapaamuotoisen lupahakemuksen liitteenä ennen kuin lupa voidaan uuden lain nojalla myöntää. Uusi huumausainelaki sekä huumausaineina pidettäviä aineita ja niiden valvontaa koskevat asetukset tulivat voimaan 1.9.2008.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen kirje luvanhakijoille (30.9.2008, pdf)

Uusi huumausainelaki lisää Lääkelaitoksen valvontavastuuta (29.8.2008)Lainsäädäntö:

Huumausainelaki 373/2008

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta 548/2008

Lisätietoja:

Paula Köysti, ylifarmaseutti, p. (09) 4733 4217

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4476

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu