Sisältöjulkaisija

null Muutoksia epilepsialääkkeiden vaihtokelpoisuuteen

Muutoksia epilepsialääkkeiden vaihtokelpoisuuteen

19.12.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea haluaa kiinnittää lääkäreiden ja apteekkihenkilöstön huomiota siihen, että 1.1.2017 alkaen lääkevaihtoa laajennetaan kattamaan N03 –ATC-luokan epilepsialääkkeitä silloin, kun niitä käytetään muun sairauden kuin epilepsian hoitoon. Lääkevaihdon piiriin tulevat lääkevalmisteet on listattu Fimean vahvistamassa keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelossa. Luettelo ei sisällä sellaisia N03-ATC-luokan lääkevalmisteita, joilla on virallinen käyttöaihe vain epilepsian hoitoon. Näin pyritään turvaamaan epilepsiapotilaiden hoitotasapaino lääkevaihdon laajentamisesta huolimatta.

Fimea laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joiden vaikuttava aine ja määrä ovat samat ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia. Luettelo sisältää laatimisperiaatteiden mukaiset kriteerit täyttävät myyntiluvalliset alkuperäisvalmisteet ja rinnakkaisvalmisteet. Rinnakkaistuonti ja -jakeluvalmisteet ovat yleensä vaihtokelpoisia riippumatta lääkemuodosta tai ATC-luokasta.

Muutokset pohjautuvat eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymiin sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muutoksiin.

Lue lisää:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta.

Lisätietoja antaa

  • Marjo-Riitta Helle, johtaja, p. 029 522 3320