Sisältöjulkaisija

null Moniammatillisuuden tutkimus- ja kehittämistyö lääkehoidossa jatkuu edelleen

Moniammatillisuuden tutkimus- ja kehittämistyö lääkehoidossa jatkuu edelleen

27.10.2016

Moniammatillinen verkosto on Fimean vuonna 2012 aloittama hanke, jossa on tehty tutkimus- ja kehittämistyötä ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi eri puolilla Suomea. Hankkeen aktiivivaihe päättyi kesällä 2016 kansallisen selvityksen ja suositusten julkaisuun.

Moniammatillisen toimintamallin vaikuttavuutta tarkastellaan ILMA-tutkimuksessa

Moniammatillisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkuu Fimeassa edelleen. Tällä hetkellä tehdään tiivistä työtä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittaman, moniammatillista toimintatapaa tarkastelevan väestötutkimuksen (ILMA-tutkimus) parissa. Tutkimuksen perustulokset julkaistaan vuoden 2017 aikana. ILMA-toimintamallin kuvaus on julkaistu hallituksen iäkkäiden kotihoitoa ja omaishoitoa koskevan kärkihankkeen puitteissa.

Lääke 75+ -tietokanta on työväline iäkkäiden järkevään lääkehoitoon

Fimea työskentelee iäkkäiden lääkehoidon parissa myös ylläpitämällä Lääke 75+ -tietokantaa, joka toimii työvälineenä iäkkäiden järkevässä lääkehoidossa. Lääke 75+ -tietokanta on maksutta kaikkien käytettävissä. Tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen yli 400 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen – osallistu keskustelutilaisuuteen tammikuussa

Fimea järjestää torstaina 26.1.2017 klo 12—15 keskustelutilaisuuden moniammatillisen työn toimijoille ja asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua Helsingissä ja Kuopiossa. Tilaisuudessa keskustellaan eri puolilla Suomea tehtävistä lääkehoitojen arvioinneista ja arviointimenetelmistä ja pohditaan, miten moniammatillista työtä voidaan edelleen kehittää Suomessa. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan Fimean verkkosivuilla loppuvuodesta.

Lue lisää:

Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä - Kansallinen selvitys ja suositukset. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2016 (pdf).

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:12 (pdf).

Taustatietoa iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvionnista (pdf).

Moniammatillisen lääkitysarvioinnin toimintamalli - ILMA (pdf).

Lääke75+ - Iäkkäiden lääkityksen tietokanta.

 

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija (ILMA-tutkimus, Lääke 75+), p. 029 522 3514
  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija (moniammatillisuus), p. 029 522 3520
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi