Sisältöjulkaisija

null Moniammatillinen työskentely on tärkeä osa järkevää lääkehoitoa

Moniammatillinen työskentely on tärkeä osa järkevää lääkehoitoa

8.9.2015

Fimean koordinoima moniammatillinen verkosto kehittää moniammatillisia toimintamalleja ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Verkoston keskeisenä tehtävänä on tukea paikallisesti hyvien käytäntöjen juurtumista arjen potilastyöhön. Tätä kehittämistyötä on tehty vuodesta 2012 lähtien yhdessä 15 moniammatillisen pilottitiimin kanssa eri puolilla Suomea.

Moniammatillinen toiminta on lähtökohta rationaalisen lääkehoidon toimeenpanossa

Moniammatillisen verkoston kehittämistyö on tärkeä osa hallitusohjelmaan kirjattua rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja kotihoidossa tapahtuvaa lääkehoidon kehittämistyötä. Verkoston kokemuksen mukaan moniammatillinen toiminta parantaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja luo edellytykset kustannustehokkaalle lääkehoidolle. Moniammatillinen työskentely tulisikin liittää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen yhteydessä kiinteäksi osaksi jokapäiväistä potilastyötä.

Osana moniammatillisen verkoston toimintaa Fimea koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella tehtävää Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) -tutkimusta. Tutkimuksessa selvitetään Itä-Savon sairaanhoitopiirissä kehitetyn moniammatillisen toimintamallin hyötyjä ja vaikuttavuutta potilaiden voitiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Moniammatillisessa työskentelyssä olennaista on yhdessä työskentely

Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat osana monitieteistä työelämäprojektia suunnitelleet sekä tuottaneet viestintä- ja opetusmateriaalia moniammatillisesta yhdessä työskentelystä.

Nyt julkaistavassa animaatiossa esitetään yhdessä tekemistä, sen keskeisiä edellytyksiä sekä vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin. Moniammatillinen lääkehoidon arviointi ei pelkästään tunnista ja korjaa lääkehoidon ongelmia, vaan parhaimmillaan se opettaa eri terveydenhuollon ammattilaisia ehkäisemään niitä.

Katso lisää:

Moniammatillinen yhteistyö (video)

Lisätietoja antaa

  • Anne.Kumpusalo-Vauhkonen@fimea.fi
  • Antti.Mäntylä@fimea.fi