Sisältöjulkaisija

null Moniammatillinen lääkehoidon arviointi osaksi iäkkäiden lääkehoitoa

Moniammatillinen lääkehoidon arviointi osaksi iäkkäiden lääkehoitoa

28.8.2017

Terveydenhuollon on vastattava suomalaisen vanhenevan väestön tarpeisiin. Kansalaisille on tarjottava yksilöllisiä palveluita kustannustehokkaasti. On myös kehitettävä uusia toimintatapoja, jotta voimme tarjota hyvää hoitoa ikääntyville suomalaisille jatkossakin.

Hyvän hoidon kokonaisuus edellyttää onnistunutta lääkehoitoa. Uusia järkevän lääkehoidon toteutumista edistäviä toimintatapoja olisi otettava käyttöön terveydenhuollossa. Erityisesti kaivataan käytäntöjä, joiden avulla pystytään tukemaan kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Yksi ratkaisu lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan on iäkkäiden lääkehoidon moniammatillinen arviointi (ILMA).

Moniammatillisessa tiimissä tieto kulkee

Lääkehoidon arviointi toteutetaan terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat ainakin lääkäri, sairaanhoitaja ja farmasian ammattilainen sekä tarvittaessa asiakas ja hänen omaisensa. ILMA-mallilla toteutettu arviointi perustuu asiakkaan terveydestä, toimintakyvystä ja lääkityksestä kerättyyn tietoon. Tiimiin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset kokoontuvat arvioimaan asiakkaan hoidon kokonaisuutta ja tekevät tarvittavat muutokset lääkehoitoon. Toteutustapa mahdollistaa keskustelun tiimin jäsenten kesken, ja siten monipuolisen asiantuntijuuden hyödyntämisen. Arvioinnin jälkeen on tärkeää huolehtia myös toteutettujen muutosten vaikutusten seurannasta.

Taustaksi:

Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) -tutkimus selvitti lääkehoidon arvioinnin vaikutuksia kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön. Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna vertailukokeena. Tulosten mukaan moniammatillisella lääkehoidon arvioinnilla pystytään edistämään järkevän lääkehoidon toteutumista kotihoidossa. Yksittäisen arvioinnin vaikutukset asiakkaiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön ovat kuitenkin vähäisiä. Moniammatillinen arviointi olisikin tärkeää omaksua jatkuvaksi hoitokäytännöksi terveydenhuollon yksiköissä.

Lue lisää:

Tutkimuksen loppuraportti ”Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluihin”.

Lääkehoidon moniammatillinen arviointi -infograafi (kuva)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies (STM), p. 029 516 3391, etunimi.sukunimi@stm.fi
  • Johanna Jyrkkä, FaT, tutkija (Fimea), p. 029 522 3514, etunimi.sukunimi@fimea.fi