Sisältöjulkaisija

null Miten toimia jos paikallisesti syntyy epäily duplikaatti-ilmoituksesta?

Miten toimia jos paikallisesti syntyy epäily duplikaatti-ilmoituksesta?

Duplikaatin tunnistamiseksi myyntiluvan haltija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Fimeaan (FIMEA.EV@fimea.fi). Vastaavasti Fimea voi ottaa yhteyttä myyntiluvan haltijaan epäillessään duplikaatti-ilmoitusta Jos varmistuu että kyseessä on duplikaatti-ilmoitus, sovitaan kumpi osapuoli lähettää tiedon EMAan (duplicates@ema.europa.eu) ja EMA luo ns. mastercasen EudraVigilance -tietokantaan.

22.9.2020