Sisältöjulkaisija

null Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan uusille, hakemusvaiheessa oleville, valmisteille?

Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan uusille, hakemusvaiheessa oleville, valmisteille?

9.2.2019 jälkeen toimitetuille myyntilupahakemuksille Fimea vaatii ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon jo hakemusvaiheessa eikä myyntilupaa myönnetä ilman sitä.

Ennen 9.2.2019 toimitetuille, hakemusvaiheessa oleville valmisteille ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon voi toimittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeen kansallisella IB variaatiolla. Halutessaan myyntiluvan hakija voi toimittaa ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon myös hakemuksen kansallisessa vaiheessa.

23.3.2021