Sisältöjulkaisija

null Miten käsittelymaksu maksetaan?

Miten käsittelymaksu maksetaan?

Maksu maksetaan ennen hakemuksen jättämistä ja maksutosite liitetään hakemukseen. Maksutositteessa on mainittava hakemustyyppi (myyntilupahakemus / muutoshakemus), menettely (kansallinen / tunnustamismenettely / hajautettu), valmisteen nimi, vahvuus, lääkemuoto ja myyntiluvan haltija.

Maksuksi hyväksytään vain tilisiirto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei ota vastaan shekkejä.

Maksu maksetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilille.

23.3.2021