Sisältöjulkaisija

null Miten haetaan myyntiluvan siirtämistä uudelle haltijalle?

Miten haetaan myyntiluvan siirtämistä uudelle haltijalle?

Myyntiluvan siirtämistä uudelle haltijalle hakee nykyinen myyntiluvan haltija. Hakemus käsitellään kansallisena. Hakemuksen sisältö:

  •     saatekirje (ei hakemuslomakkeita)
  •     jäljennös nykyisen ja uuden haltijan välisestä sopimuksesta
  •     ehdotukset valmisteyhteenvedoksi, pakkausselosteeksi ja myyntipäällysmerkinnöiksi
  •     kopio käsittelymaksun suorittamisesta (ks. maksuasiat)

Siirto tulee voimaan päätöspäivänä tai hakijan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Vanhan ja uuden myyntiluvan haltijan pakkaukset eivät saa olla samanaikaisesti kaupan.

Perustellusta syystä Fimea voi myöntää luvan vanhan ja uuden haltijan mukaisten pakkausten samanaikaiselle kaupan pidolle enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Katso lisätietoa Fimean määräyksestä: Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen 2/2013

23.3.2021