Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Miten erityislupahakemus täytetään, kun erityisluvallinen lääkevalmiste käytetään ex tempore -lääkkeen valmistukseen?

Miten erityislupahakemus täytetään, kun erityisluvallinen lääkevalmiste käytetään ex tempore -lääkkeen valmistukseen?

Erityislupa haetaan sille lääkevalmisteelle, jota käytetään ex tempore -lääkkeen valmistukseen. Lupaa haetaan siis kauppavalmisteelle käyttäen sen tavanomaista kauppanimeä.

Apteekki, joka toimii kulutukseen luovuttajana ex tempore -lääkkeelle, avustaa ”Tiedot lääkevalmisteesta” -osion täyttämisessä.

Lääkevalmisteen määräksi merkitään se määrä kauppavalmistetta, joka kuluu reseptissä määrätyn ex tempore -lääkkeen valmistamiseen.

23.3.2021