Sisältöjulkaisija

null Miten apteekissa toimitaan, jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta tai asianmukaisuutta?

Miten apteekissa toimitaan, jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta tai asianmukaisuutta?

Jos lääkemääräystä epäillään väärennetyksi, lääkkeen määrääjää harhaanjohdetuksi lääkevalmistetta määrättäessä tai jos on epäiltävissä, että lääkevalmistetta käytetään väärin, lääkemääräystä ei saa toimittaa ennen kuin lääkkeen toimittaja on ollut yhteydessä lääkkeen määrääjään lääkemääräyksen oikeellisuuden ja lääkkeen oikean käytön varmistamiseksi. Lääkkeen määrääjän ilmoittaessa ettei lääkemääräystä saa toimittaa tai jos lääkemääräys todetaan väärennökseksi tai sen oikeellisuutta ei ole voitu tarkistaa, sähköinen lääkemääräys on lukittava tai lääkemääräyslomakkeeseen on tehtävä tästä merkintä. Jos lääkkeen määrääjää ei tavoiteta, apteekki voi toimittaa lääkkeen välttämättömiksi katsomissaan tapauksissa siksi ajaksi, kunnes asia voidaan tarkistaa lääkkeen määrääjältä. (Viite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016).

Jos apteekissa on perusteltua syytä epäillä, että lääkkeen määrääjä ei noudata lääkkeen määräämisestä annettuja säädöksiä tai lääkkeen määrääminen ei ole asianmukaista, tulee apteekin ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään. Jos yhteydenotoista huolimatta toiminta jatkuu muuttumattomana, apteekin on syytä ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjän työnantajaan. Jos yhteydenotto ei tuota tulosta, voi apteekki ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai eläinlääkäreiden ammatinharjoittamista valvovaan viranomaiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovat aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Eläinlääkäreiden ammatinharjoittamista valvovat aluehallintovirastot ja Ruokavirasto. (Viite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016)

Myös pro auctore -lääkemääräysten määräämisessä on noudatettava lääkkeen määräämisestä annettuja säädöksiä ja määräämisen tulee olla asianmukaista. Pro auctore -lääkemääräyksellä tarkoitetaan lääkemääräystä, jolla lääkäri, hammaslääkäri, optikko tai suuhygienisti määräävät ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä.

Lue lisää Valviran verkkosivuilta: Pro auctore -lääkemääräykset

21.7.2021