Sisältöjulkaisija

null Mitä väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määräämisestä on säädetty ja ohjeistettu?

Mitä väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määräämisestä on säädetty ja ohjeistettu?

Lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen mukaan väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määräämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Potilaalle ei saa määrätä ensimmäisellä vastaanottokäynnillä väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä, ellei lääkkeen määrääjä totea lääkitystä välttämättömäksi. Ensiapuluonteiset lääkemääräykset on rajoitettava pieniksi väärinkäytön estämiseksi.

Lue lisää Valviran verkkosivuilta: Yleistä lääkkeen määräämisestä
Katso esimerkiksi: Bentsodiatsepiinien määrääminen, ADHD ja lääkkeiden määrääminen, Opioidiriippuvuuden hoito, Alkoholin määrääminen

23.3.2021