Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Mitä tulee huomioida tarvittavaa lääkevalmisteen määrää arvioitaessa?

Mitä tulee huomioida tarvittavaa lääkevalmisteen määrää arvioitaessa?

Lupa myönnetään korkeintaan vuoden käyttöä vastaavalle määrälle. Jos lupahakemuksen liitteenä on lääkemääräys, tulee lupahakemuksen ja reseptin määrien vastata toisiaan.

23.3.2021