Sisältöjulkaisija

null Mitä tukea Fimea tarjoaa akateemisille lääkekehittäjille?

Mitä tukea Fimea tarjoaa akateemisille lääkekehittäjille?

Fimea tarjoaa kaksi erilaista palveluväylää, joiden kautta on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa lääkkeisiin liittyvissä hallinnollisissa ja tieteellisissä kysymyksissä. Maksuton lääkeneuvola on tarkoitettu vapaamuotoiseen keskusteluun viranomaisen ja lääkekehittäjän välillä lääkekehityksen varhaisvaiheessa. Maksullinen tieteellinen neuvonta on tarkoitettu lääkekehityksessä jo pidemmälle ehtineiden projektien tarpeisiin. Neuvonnassa pyritään löytämään vastauksia asiakkaan esittämiin kohdennettuihin kysymyksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi tutkimusasetelmia tai asioita, joihin ei ole vielä olemassa riittäviä viranomaisohjeistoja.

4.10.2021